21.02.2014

Miś Policjant

według badań CBOS-u z kwietnia 2013 roku, 89% Polaków czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. jest pewna formacja, która to poczucie bezpieczeństwa zapewnia - Policja.
do szeregu 100 tysięcy funkcjonariuszy Policji w Polsce chciałby należeć także jeden z Mulinowych Misiów!

oto Miś Policjant: 

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służb publicznych powołana do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja składa się służby kryminalnej, prewencyjnej i wspomagającej.

Miś Policjant oprócz czapki policyjnej posiada lizak policyjny, czyli tarczę do zatrzymywania pojazdów, co jednoznacznie wskazuje, że mulinowy policjant jest z wydziału ruchu drogowego. 

zgodnie z tekstem ślubowania, każdy policjant zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. każdy wykonując swoje zadania może użyć kajdanek czy pałki policyjnej. w polskiej policji 14% funkcjonariuszy to kobiety. według danych z 2008 roku w służbie było 1552 psów, większość to psy patrolowo–tropiące. Policja posiada także 49 koni służbowych (dane z 2008 roku). policjanci w Polsce noszą ciemnogranatowe mundury.